Om Rosita Zetterqvist

Jag är leg. sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri, existentiell terapi, mindfulness och i psykopedagogisk KBT-behandling för psykoser. Jag är även leg. kognitiv psykoterapeut med en grundläggande utbildning i psykodynamisk och kognitiv psykoterapi.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag mest arbetat inom vuxenpsykiatri vilket gett mig en bred erfarenhet av psykisk ohälsa. Kognitiv psykoterapi är en del av mitt arbetsfält sedan 2001.

Jag tilltalas av att arbeta med kognitiv psykoterapi och fascineras av hur kognitiva processer, det vill säga hur vårt förhållningssätt och våra värderingar och attityder samspelar med våra känslor och påverkar hur vi hanterar våra liv i stort som i smått. Förståelsen för samband mellan kropp och själ samt betydelsen av existentiella frågor är viktiga ledstjärnor i mitt möte med klienten.

Jag arbetar gärna med kognitiv stresshantering, utmattningstillstånd och annan stressrelaterad ohälsa inkl sömnstörningar, ångest- och depressionstillstånd men även med kriser och existentiella frågeställningar.

Kort info om Rosita:

  • Leg. sjuksköterska
  • Leg. kognitiv psykoterapeut
  • Vidareutbildad i psykiatri, existentiell terapi, mindfulness och psykopedagogisk KBT-behandling för psykoser
  • Grundläggande utbildning i psykodynamisk och kognitiv psykoterapi
  • Arbetat inom vuxenpsykiatri