Kurser i mindfulness

Frånvaron av andrum, reflektion och återhämtning håller på att bli en stor samhälls- och hälsofara. Vi är snart ”uppkopplade” dygnet runt vilket kan ha ett högt pris.

Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt som kan öka din livskvalitet genom självutveckling och effektiv stresshantering i vardagen.

Mindfulness är en meditationsmetod med rötter i zenbuddismen och handlar om att vara närvarande i nuet. Metoden används inom stresshantering och sedan år 2000 har den börjat integreras mer och mer inom olika psykoterapeutiska riktningar.
Forskning visar att mindfulness-övningar även har en gynnsam effekt på bl a kronisk smärta, astma och högt blodtryck. Senaste studien (2007) visar att mindfulness-meditation redan efter fem dagar, tjugo minuter om dagen, kan öka koncentrationsförmågan och hjälpa människor att hantera stress.

Kursen vänder sig till alla som vill öka sitt välbefinnande och förebygga framtida stressrelaterad ohälsa.

Vi övar på att vara uppmärksamma på det som är och sker i nuet, utan att bedöma. Att vara närvarande i våra sinnen kan ge oss större lugn och insikt i hur vi på ett mer kreativt sätt kan möta olika stressrelaterade tillstånd inklusive sömnsvårigheter, ångest och depression.