Litteratur-tips

Om depression

Tanner, S. & Bell, J. (2002)
Att ta sig upp när man är nere. Hjälp till självhjälp vid depression. Natur och Kultur.

Om ångest

Farm Larsson, M & Wisung, H. (2005)
Fri från oro, ångest och fobier. Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi. Forum.

Om social fobi

Kåver, A. (2004)
Att känna sig granskad och bortgjord. Cura förlag.

Hilliard, E.B. (2007)
Våga leva! Fri från blyghet och social ångest. Natur och Kultur.

Om stress

Grossi, G. (2004)
I balans. Bonnier Fakta.

Perski, A. (2006)
Ur balans. Bonnier Fakta.

Sahlin, T & Hofvendahl, S. (2002)
Lyssna till ditt hjärta. Olika vägar att hantera stress. Novartis.

Om sömn

Söderström, M. (2007)
Sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Viva.

Åkerstedt, T. (2002)
Sömnens betydelse för hälsa och arbete. Bauer Bok.

Om självkänsla

Fennell, M. (2007)
Höj din självkänsla med KBT. Viva.

Hare, B. (2003)
Bättre självförtroende. ICA förlag pocket.

Om mindfulness

Kabat-Zinn, J. (2005)
Vart du än går, är du där. Natur och Kultur.

Kåver, A. (2004)
Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. Natur och Kultur.

Nilsonne, Å. (2004)
Vem är det som bestämmer i ditt liv. Om medveten närvaro. Natur och Kultur.

Kroese, A. (2004)
Minska din stress med meditation. Natur och Kultur.