Kognitiv Stresshantering

Individuellt eller grupp

Grupp 10 x 2 timmar/vecka

Kognitiv psykologi handlar om hur vår uppfattning av verkligheten styr våra känslor och vårt handlingsmönster. Ibland skapar vi eller förvärrar stress genom vårt sätt att tänka.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill minska din stress eller förhindra stress och stressrelaterad ohälsa.

Syfte
Kognitiv stresshantering syftar till att stärka dig som människa.
Kursen ger dig kunskap om stress och förståelse för hur du själv fungerar när du utsätts för påfrestningar.

Målsättning
Förbättrad förmåga att hantera stress, mindre sjukfrånvaro och ett ökat välbefinnande.

Metod
Du får en orientering i:
•    den kognitiva modellen som handlar om hur utlösande händelser, tankar och känslor kan hänga ihop
•    tekniker som syftar till att förändra stressframkallande tankemönster
•    självkänsla/ självförtroende
•    ilska och irritation – ett känslomässigt stressymtom?
•    hantering av sömnbesvär
•    avspänningsövningar
•    Hemuppgifter
•    Max 8 deltagare
•    Gruppen leds av två legitimerade kognitiva psykoterapeuter.