Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)

Kognitiv psykoterapi (KPT) som numera även heter kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) handlar om att undersöka hur tankar, känslor och handlingar hänger ihop och samspelar.

Varje människa tolkar verkligheten på sitt personliga sätt. Denna tolkning styr hur man upplever sig själv, andra människor och världen i stort. Inom kognitiv psykoterapi menar man att vårt sätt att tänka påverkar hur vi känner oss och hur vi handlar – och hur vi känner påverkar vad vi gör och hur vi tänker – och vad vi gör påverkar hur vi känner och tänker….

Ibland kan vi bli fångade i uppfattningar om oss själva och andra som inte längre är ändamålsenliga, det vill säga som inte leder framåt utan istället leder till ökat lidande.

Kognitiv psykoterapi handlar om att ändra uppfattningar om sig själv, andra och omvärlden så att de bättre stämmer med nutiden. Att ifrågasätta sina värderingar och destruktiva tankemönster så att de inte följs automatiskt kan leda till ett bättre fungerande och ökat välbefinnande. Syftet med terapin är att lindra känslor som oro, rädsla, sorg, skam och skuld.

Kognitiv psykoterapi finns både som kort- och långtidsbehandling. Längden på en korttidsterapi varierar mellan 10- 20 gånger, ca 1 timme per samtal, 1 gång i veckan. Långtidsterapi kan variera mellan 40- 60 gånger beroende på problemets omfattning.

Terapin är strukturerad och bygger på att man systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag har problem. Hemuppgifter ingår som en del i behandlingen. Syftet är att pröva nya sätt att lösa problem som tagits upp under terapin.

Tystnadsplikt gäller vilket innebär att ingenting kommer att lämnas ut till någon annan utan ditt medgivande.

Kognitiv psykoterapi

Både som kort- och långtidsbehandling.

Korttidsterapi: 10-20 ggr, ca 1 tim/samtal, 1 gång/veckan.

Långtidsterapi: 40-60 ggr, ca 1 tim/samtal, 1 gång/veckan.

Boka här!