Sömnkurser

7 x 2 timmar/vecka

Sömnbesvär har blivit ett folkhälsoproblem med stora konsekvenser. Var tredje svensk lider av återkommande sömnproblem av någon grad och ca var tionde upplever sig ha regelmässigt störd sömn. Forskning visar på att sömnsvårigheter ofta är det tidigaste tecknet på stress och utmattningstillstånd. Att gå en sömnkurs kan vara en god investering eftersom vi vet att sömnen har stor betydelse för kroppens och själens återhämtning och uppbyggnad.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som lider av sömnstörningar och önskar få egna redskap att påverka din sömn.

Syfte
Att ge grundläggande kunskaper om sömnens psykologiska och fysiologiska aspekter, om sömnhygien och redskap för stressminskning och effektivare sömn.
 
Målsättning
Förbättrad sömn, ökad kompetens i vardagslivet såväl känslomässigt som vanemässigt.

Metod
•    Kognitiv och beteendeinriktad metodik (KBT) med fokus på kognitiva processer och handlingsmönster/ vanor som vidmakthåller sömnstörningar.
•    Sömnens olika faser
•    Sömnhygien
•    Avspänning
•    Stress och sömn
•    Hemuppgifter
•    Små grupper: 6- 7 deltagare
Gruppen leds av två leg. kognitiva psykoterapeuter

Gruppstart
Gruppen startar då det finns min. 6 deltagare. Erbjudandet gäller både i Järna och Stockholm.

Lokal
Meddelas senare

Pris
Ring för information

Information och anmälan
Anmälan kan ske per telefon, mejl eller via remiss.

Gruppstart
Gruppen startar då det finns min. 6 deltagare. Erbjudandet gäller både i Järna och Stockholm.

Lokal
Meddelas senare

Pris
Ring för information

Information och anmälan
Anmälan kan ske per telefon, mejl eller via remiss.