Ångesthantering

Kognitiv gruppbehandling för personer med panikångestproblematik

7 x 2 timmar/vecka (14 timmar)

Allt fler människor söker hjälp för ångestbesvär, sömnstörningar, nedstämdhet, muskelspänningar, trötthet och utmattningsreaktioner. I grunden finns ofta svårigheter att hantera oro och ångest.
Att få kunskap om ångest och nya strategier att hantera sin ångest kan även leda till förbättring vad gäller övrig stressrelaterad ohälsa.

Målgrupp
Gruppbehandlingen vänder sig till dig som önskar få hjälp med dina panikångestbesvär.

Syfte
Basal utbildning i hur ångest förstärks genom vidmakthållande kognitiva processer och beteendemönster och hur man kan hantera och stå ut med ångest.
Sömnens viktiga roll tas också upp.

Målsättning
Förbättrad förmåga att hantera ångest, mindre sjukfrånvaro och en ökad livskvalitet.
Gruppbehandling ger möjligheter att lära av övriga gruppdeltagare om sitt tillstånd och samtidigt erhålla ett medmänskligt stöd från de personer som har samma erfarenhet och samma besvär som en själv.

Metod
•    Kognitiv gruppbehandling – utforska samband mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och handlingar
•    Psykoedukation – utbildning/ fakta om ångest
•    Avspänning och uppmärksamhetsträning med mindfulnessövningar
•    Hemuppgifter
•    Små grupper: 6-7 deltagare
•    Gruppen leds av två legitimerade kognitiva psykoterapeuter

Gruppstart
Gruppen startar då det finns min. 6 deltagare. Erbjudandet gäller både i Järna och Stockholm.

Lokal
Meddelas senare.

Pris
Ring för information.

Information och anmälan
Anmälan kan ske per telefon, mejl eller via remiss.